مشاوره بازاریابی، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ ، مشاوره برندسازی و طرح توجیهی بیزینس پلن با جدیدترین متد ارائه شده در دنیا

Read more
امورمالی

مشاوره امور حسابداری ، ثبت صحیح اسناد مالی در دفاتر قانونی تهیه صورتهای مالی تلفیقی

Read more

مشاور دست یابی به توسعه و کسب در آمد بیشتر، کارآفرینی و تامین مالی ، تبلیغات هدفمند محصولات و خدمات

Read more
فناوری اطلاعات

مشاوره امنیت شبکه‌های رایانه‌ای، توسعه محتوا دیجیتال، طراحی و توسعه وب و اپلیکیشن

Read more
نيازسنجي آموزشي

نيازسنجي آموزشي و اندازه‌گيري اثربخشي آموزش و تولید محتوای آموزشی دیجیتال

Read more
بیمه ، مالیات

مشاوره بهبود فرایند مالیاتی، دادرسی مالیاتی ،مشاوره امور بیمه و دستمزد

Read more