بازاریابی و فروش

مشاوره بازاریابی، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ ، مشاوره برندسازی و طرح توجیهی بیزینس پلن با جدیدترین متد ارائه شده در دنیا

مشاوره بازاریابی و فروش

معمولا مشاوره بازاریابی به صورت یکپارچه و عملیاتی توسط مشاورین بازاریابی و فروش تحت سیستم برنامه ریزی بازاریابی ارائه می شود. بدین ترتیب کلیه برنامه ها به صورت سیستماتیک اجرا می شود و همه فرآیندها قابل ارزیابی و اندازه گیری هستند. خدمات مشاوره بازاریابی که توسط تیم مشاوره بازاریابی ارائه می شود دارای چارچوب های خاصی هستند و در دوره های معین مورد بازبینی و سنجش قرار می گیرند.

بازاریابی به عنوان مهم ترین بخش و فرآیند کسب و کارها در جهت موفقیت سازمان تلاش می کند. بازاریابی نه تنها مخاطبین را با برند تجاری کسب و کار ما آشنا می کند بلکه موجب رشد کسب و کار، افزایش فروش و ارتباط بهتر و نزدیک تر با مشتریان می شود.

مفهوم بازاریابی یکپارچه چیست؟

مشاوره و پیاده سازی سیستم بازاریابی و فروش بر اساس بازاریابی داخلی ،بازاریابی عصبی ،بازاریابی ویروسی ، بازاریابی مشارکتی ،بازاریابی محتوا ، بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی پیامکی، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی B2B ، بازاریابی مصرفی ، بازاریابی رسانه های اجتماعی ، بازاریابی تلفنی ، بازاریابی ویدئویی و …