مشاوره آموزش و توسعه منابع انسانی

 گروه مشاورین آموزش و توسعه منابع انسانی  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با 35 سال تجربه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای با برخورداری از امکانات موجود در دپارتمان ها و گروه های مشاوره، مجموعه ای غنی از کارشناسان و متخصصین مجرب در زمینه های مختلف را به منظور ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی فراهم آورده است.

 

 توانایی های گروه مشاورین آموزش و توسعه منابع انسانی

 • سنجش، ارزیابی و بهبود عملکرد نیروی انسانی مبتنی بر آزمون های تحلیل رفتار (از جمله DISC)
 • طراحی و استقرار سیستم های استاندارد سازی مشاغل
 • نیاز سنجی آموزشی و اندازه گیری اثربخشی آموزش
 • طراحی و استقرار نظام آموزش
 • طراحی و استقرار مدل شایستگی
 • طراحی و استقرار کانون ارزیابی
 • طراحی و استقرار مدل چهار وجهی منابع انسانی در سازمان های پروژه محور
 • طراحی و برنامه توسعه فردی ( IDP )

 برخی از پروژه ای اجرا شده توسط مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 • عارضه یابی صنایع
 • اجرای نظام آراستگی 5S
 • استقرار سیستم HACCP
 • استقرار واحد تحقیق و توسعه (R&D)
 • استاندارد سازی و نیاز سنجی مشاغل
 • مستند سازی و اصلاح سیستم ها و روش ها
 • طرح بهبود مدیریت اسناد و اطلاعات
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
 • سیستم مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادات
 • BPR تبیین اهداف و استراتژی ها و همکاری های توسعه صنعت کشور
 • استقرار سیستم مدیریت شکایات ISO 10002
 • اصلاح فرآیند آموزش بر مبنای ISO 10015
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • ارائه خدمات کارشناسی مهندسی صنایع و ISO 9000
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی و بهبود ساختار سازمانی
 • خدمات پژوهشی در مورد مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی
 • ارائه خدمات پژوهشی تهیه نمودار گردش کار در واحدهای ستادی
 • جمع آموری، پردازش و تحلیل اطلاعات واحدهای صنعتی (عارضه یابی)
 • استاندارد سازی و نیاز سنجی مشاغل براساس الزامات 10015
 • ارائه خدمات مشاوره (ارائه خدمات مشاوره در حوزه مالی، بازرگانی، کار و تأمین اجتماعی)
 • اجرا و ارائه خدمات زمان سنجی، کار سنجی و مطالعه کار در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی
 • ارائه خدمات مشاور ای و کارشناسی در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با تحقیقات بازار و بازاریابی کاشی و سرامیک
 • ارائه خدمات مشاوره جهت بازنگری و نیاز سنجی مشاغل، شرح شغل و استقرار سیستم ISO

ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف به سازمانها و شرکت ها

برخی از مشتریان خدمات مشاوره ای