تماس با ما

اطلاعات

آدرس پستی ساختمان شماره یک

تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک 233

آدرس پستی ساختمان شماره دو

ساختمان شماره دو :تهران، میدان 7تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 82

تلفن دبیرخانه

شماره تماس ساختمان مرکزی 883101130 الی 19

واحد مشاوره

کارشناسان پژوهش و مشاوره : 88313842

پست الکترونیکی مشاوره

آدرس ایمیل واحد مشاوره info@iocc.ir

پست الکترونیکی واحد فنی

آدرس ایمیل واحد فنی admin@irtci.com